UNDER CONSTRUCTION

TD Marvel

Vas partner kompleksne logistike

TD Marvel je vlasnik javnog carinskog skladišta u Dobanovcima gde se skladište novi i polovni automobili koji su u procesu carinjenja. Skladište se nalazi na 2000 metara od carinske ispostave “CI Skladišta”. Trenutni smeštajni kapacitet je 16000m2 otvorenog prostora. Skladište je ograđeno i kompletno obezbeđeno sa video i fizičkim nadzorom od 24 sata. Radno vreme skladišta je 24 sata. Svi kriterijumi protivpožarne zaštite su zadovoljeni. Motorna vozila i specijalna vozila su smeštena po vremenskim prioritetima za lakšu manipulaciju. Kompletna mehanizacija za istovar i utovar vozila je obezbeđena.

TD Marvel D.o.o
Drugovačka 23
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 (0) 11 26 35 392

Procene Carinskih troškova:
e-mail: procene@tdmarvel.com
Direktan telefon za procene +381 11 3281283

Direktor
Tatjana Miljušković
tdmarvel@yahoo.com